Head image

Ons beleid inzake HSE

De firma CONTECH INDUSTRIAL SERVICES NV & CONTECH ELECTRICAL SERVICES BVBA streeft ernaar om een zo exact mogelijk evenwicht te creëren tussen bedrijfsrendabiliteit, veiligheid en kwaliteit.

De sleutel om dit op een succesvolle wijze te doen ligt in de volledige onder-steuning van de medewerkers die het op de werf waar moeten maken.

Deze werknemers moeten en kunnen erop rekenen dat zij in een veilige en aangename omgeving kwalitatief kunnen werken. Wij zijn ervan overtuigd dat risico's beheersbaar zijn, arbeidsongevallen kunnen vermeden worden en lichamelijk letsel kan voorkomen worden.
Dit ambitieus oogmerk kan bereikt worden wanneer elkeen zijn verantwoordelijkheid inzake kwaliteit en arbeidsveiligheid opneemt, degelijk samenwerkt, prioritair en effectief inspeelt op arbeidsonveilige toestanden. Anderzijds willen we alles in het werk stellen om tijdens de uitvoering van werken voor opdrachtgevers materiële- en milieuschade te voorkomen.

De directie zal er een permanent objectief van maken om steeds een hoger kwaliteits- en VGM-niveau op na te streven, hiertoe wordt periodiek de uitvoering geëvalueerd en worden concrete doelstellingen opgesteld en opgevolgd. De directie heeft een preventieadviseur om zich te laten bijstaan.

Zowel de firma CONTECH INDUSTRIAL SERVICES NV als de firma CONTECH ELECTRICAL SERVICES BVBA beschikt over een VCA ** certificaat.

Al onze werknemers hebben de opleiding VCA-basisveiligheid/leidinggevenden genoten en verschillende andere vakopleidingen zoals heftruckbestuurder, hoogwerkeroperator, rolbrugbestuurder, flensmonteur, verrijkerbestuurder, drager van onafhankelijke adembescherming, nijverheidshelper, opleiding kleine blusmiddelen, BA4, BA5,…

Certificaat Contech IS Certificaat Contech ES